Logowanie do WU

Dostęp do Wirtualnej Uczelni umożliwia panel logowania który jest wyświetlany zaraz po uruchomieniu strony.

Panel logowania:

          W polu Identyfikator wprowadzić Numer albumu użytkownika.

2.       W polu Hasło wprowadzić hasło użytkownika (pierwsze logowanie PESEL – pamiętaj aby zmienić hasło).

3.       Zaakceptować przyciskiem Zaloguj.

W przypadku konieczności zmiany hasła należy skorzystać z opcji zmiany hasła dostępnej po zalogowaniu na stronie Zmiana hasła wywoływanej poprzez menu Zmiana hasła. Poprzez dostępny formularz użytkownik musi podać obecne hasło a następnie dwukrotnie nowe. Po wybraniu przycisku Zmień hasło zostanie ono zmienione a użytkownik zostanie wylogowany z komunikatem o podmienionym haśle i prośbą o ponowne zalogowanie.

3.       Uwagi dotyczące funkcjonowania Wirtualnej Uczelni wyślij e-mail: wu@psw.jaslo.pl.